DIARI D’ABORD DE CONTINUES

Star Trek Continues és una producció distribuïda per internet i desenvolupada per fans de la saga Star Trek. La història continua la inconclusa sèrie original amb els 2 anys ďexploració pendents del capità James Tiberius Kirk al comandament de ľUSS Enterprise (NCC-1701), com New Voyages/Phase II. La sèrie va començar la seva producció el 2012, i conté tres episodis i tres vignettes de moment. Star Trek Continues és produïda per Far From Home, LLC i DracoGen Strategic Investments, i en associació amb Farragut Films.

Igual que amb totes aquestes produccions de fans de Star Trek, ľús de les propietats amb drets ďautor i marca registrades de la sèrie original va ser permès sempre que la producció sigui sense finalitats de lucre. Una part dels fons necessaris per produir els episodis es van plantejar a través ďuna reeixida campanya de Kickstarter, a la qual gairebé tres mil partidaris van contribuir.

Star Trek Continues ha guanyat un Premi Geekie per la "millor sèrie per web" el 2014 i ha estat rebuda molt positivament pels crítics, els qui van elogiar la qualitat de la producció, que indiquen que la sèrie ha establert un nou estàndard per a les produccions de fans de Star Trek.
STAR TREK and all related marks, logos and characters are owned by CBS Studios Inc. This website, the promotion thereof and/or any exhibition of material created by the operators of this website are not endorsed or sponsored by or affiliated with CBS/Paramount Pictures or the STAR TREK franchise.

STAR TREK i totes les marques, logos i caràcters relacionats són propietat de CBS Studios Inc. Aquesta pàgina web, la promoció de la mateixa i/o qualsevol exhibició de material creat pels operadors d'aquesta pàgina web no estan promocionats o patrocinats per, ni afiliats amb CBS/Paramount Pictures o la franquícia de STAR TREK.