ALFERES
Alferes és el rang més baix dins dels oficials comissionats, situat per sota dels graus de tinent. Aquest és el rang que s’assigna normalment als oficials novells, com ara els graduats de ľAcadèmia.

La principal tasca ďun alferes és el desenvolupament professional, tant com a líder com en ľespecialitat que ocupi. Solen ser “apadrinats” per oficials superiors (nominalment amb rangs baixos però molt més experimentats) per ajudar-los en el seu desenvolupament. Quan demostren que estan més capacitats, són ascendits al grau de tinent o al de tinent júnior.
Sense galons
TINENT JÚNIOR
Tinent júnior és el rang que va després de ľalferes però abans del tinent.
TINENT
Tinent és el rang que va després del tinent júnior i abans del tinent comandant A la Flota Esteŀlar de la Federació es van afegir graus addicionals en aquesta transició, quedant així el tinent júnior, el tinent i el tinent comandant. Aquest sistema és idèntic al ďalgunes antiges agències de la Terra. S’espera que els tinents de la Flota siguin líders efectius de petites seccions i experts tècnics, desenvolupant les seves habilitats de lideratge per així ser promocionats a un grau de comandament.
TINENT COMANDANT
Tinent comandant és el rang que va després del tinent (el més alt dels tinents) i abans del comandant. El terme correcte per a dirigir-se a algú ďaquest rang és “Comandant”, el terme “Tinent comandant” es reserva per a cerimònies o informes.
COMANDANT
Comandant és el rang que va després del tinent comandant i abans del capità. Normalment és el rang ďoficials executius, primers oficials, caps de departament, ajudes de camp o per als dirigents de petites naus o de petits contingents ďoficials, com en una estació espacial. Segons el protocol naval, encara que ľoficial al comandament ďuna nau tingui el rang de comandant sempre serà referit a ell quan estigui a bord com a capità.

A la Flota Esteŀlar, un prerequisit per esdevenir comandant és realitzar el Test de ľOficial al pont. Si demostra els seus dots de comandament durant un temps considerable, són promocionats.
CAPITÀ
Capità és el rang que va després del comandant i abans dels almiralls.

El capità és el rang oficial més alt en una nau, usualment donat a ľoficial al comandament ďaquesta. En les naus espacials, el terme “capità” s’utilitza com a sinònim ďoficial al comandament. El protocol naval estableix que, tot i que la nau estigui comandada per un oficial amb un rang inferior a capità, la tripulació s’haurà de referir a ell com a capità quan estigui a bord, sense importar el seu rang real.

Els capitans de les naus espacials, en estar normalment a centenars ďanys-llum de qualsevol autoritat gran, han de ser capaços de funcionar de forma autònoma i prendre decisions independents que poden afectar la política de la Federació o amb incomptables persones. D’acord amb això, pocs oficials arriben a guanyar-se la comandància ďuna nau després del resultat de dècades ďexceŀlència com a líder de la Flota Esteŀlar.

Un capità amb un llarg historial de responsabilitat en la seva administració pot ser recompensat amb uns dels títols ďalmirall.
COMODOR
Comodor és el rang més inferior dels almiralls, situat per sota del contralmirall i per sobre del capità. Els comodors dirigeixen flotes de naus, en oposició als capitans que dirigeixen una de sola. El rang de comodor va ser utilitzat per la Flota Esteŀlar fins almenys ľany 2280.
CONTRALMIRALL
Contralmirall és el segon rang dels almiralls, situat per sota del vicealmirall i per sobre del comodor. Aquest rang és utilitzat per la Flota Esteŀlar de la Federació. Alguns sistemes divideixen el rang de contralmirall en dos graus: superior i inferior. Els oficials de grau inferior són equivalents al rang de comodor.
VICEALMIRALL
Vicealmirall és el tercer rang dels almiralls, situat per sota de ľalmirall i per sobre del contralmirall. Aquest rang és utilitzat per la Flota Esteŀlar de la Federació.
ALMIRALL
Almirall és el quart rang dels almiralls (tenen el mateix nom, pot provocar confusió), situat per sota de ľalmirall general i per sobre del vicealmirall. Aquest rang és utilitzat per la Flota Esteŀlar de la Federació.
ALMIRALL GENERAL
Almirall general és ľúltim rang dels almiralls i el més alt de la Flota Esteŀlar, situat per sobre de ľamirall. Aquest rang és utilitzat per la Flota Esteŀlar de la Federació, i és el rang més alt de tota la flota. Poca gent ha tingut aquest rang.