Com que no es pot filmar tot el que es voldria, ľescriptor Glenn E. Smith (autor de la saga Solfleet), en Bill Lutz, un artista extraordinari, i el colorista Rob Barnes s’han ajuntat per protar-nos noves i excitants aventures de Star Trek: Phase II per gaudir en forma de noveŀla gràfica.
1a AVENTURA IĿLUSTRADA (Data esteŀlar: 6438.2)
AMICS I RIVALS
(FRIENDS AND FOES)
Escrit per Glenn E. Smith / Dibuixos i Tintes per Bill Lutz / Colors per Rob Barnes
Traduït al català: Santi Fabrellas
Data de llançament: (№1) - 10 ďagost del 2012

Després de lluitar contra la Dark Destroyer i frustrar el pla de la Copernicus, ľEnterprise s’ha hagut de sotmetre a serioses repararciones. El capità Kirk està ansiós de tornar a la seva missió ďexploració, però el Comandament de la Flota Esteŀlar li té preparada una sorpresa.

DISPONIBLE TAMBÉ EN ELS SEGÜENTS IDIOMES:
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
STAR TREK and all related marks, logos and characters are owned by CBS Studios Inc. This website, the promotion thereof and/or any exhibition of material created by the operators of this website are not endorsed or sponsored by or affiliated with CBS/Paramount Pictures or the STAR TREK franchise.

STAR TREK i totes les marques, logos i caràcters relacionats són propietat de CBS Studios Inc. Aquesta pàgina web, la promoció de la mateixa i/o qualsevol exhibició de material creat pels operadors d'aquesta pàgina web no estan promocionats o patrocinats per, ni afiliats amb CBS/Paramount Pictures o la franquícia de STAR TREK.