STAR TREK and all related marks, logos and characters are owned by CBS Studios Inc. This website, the promotion thereof and/or any exhibition of material created by the operators of this website are not endorsed or sponsored by or affiliated with CBS/Paramount Pictures or the STAR TREK franchise.

STAR TREK i totes les marques, logos i caràcters relacionats són propietat de CBS Studios Inc. Aquesta pàgina web, la promoció de la mateixa i/o qualsevol exhibició de material creat pels operadors d'aquesta pàgina web no estan promocionats o patrocinats per, ni afiliats amb CBS/Paramount Pictures o la franquícia de STAR TREK.
Benvinguts a ĽHOLOCOBERTA DE STAR TREK, una web EN CATALÀ on podreu trobar informació sobre algunes produccions amateurs i no tan amateurs de Star Trek, les que nosaltres creiem que esteu obligats a veure si voleu anar més enllà ďon cap trekkie ha anat abans.